ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ             ΚΩΔΙΚΟΣ  ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.
ΑΕΡΟΣΤΕΓΕΣ ΠΑΡ/ΜΟ ΧΑΜΗΛΟ 45 2lt.-29,5x18x8h 12
ΑΕΡΟΣΤΕΓΕΣ ΠΑΡ/ΜΟ ( 1+1)     Σ46 4lt.-29,5x18x12h 12
ΑΕΡΟΣΤΕΓΕΣ ΠΑΡ/ΜΟ ΧΑΜΗΛΟ 447 5,5lt.-38x28x8,5h 8
ΑΕΡΟΣΤΕΓΕΣ ΠΑΡ/ΜΟ (1+2) Σ47 8lt.-38x28x13 6
ΑΕΡΟΣΤΕΓΕΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΧΑΜΗΛΟ 450 0,9lt-17x17x5,5h 12
ΑΕΡΟΣΤΕΓΕΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 50 1,3lt.-17x17x8h 12
ΑΕΡΟΣΤΕΓΕΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΧΑΜΗΛΟ 451 1,8lt.-20x20x6.5h 12
ΑΕΡΟΣΤΕΓΕΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 51 2,5lt.-20x20x9h 12
ΑΕΡΟΣΤΕΓΕΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 51Α 3,2lt.-23x23x10h 12
ΑΕΡΟΣΤΕΓΕΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΧΑΜΗΛΟ 452 3,2lt.-27x27x7,5h 12
ΑΕΡΟΣΤΕΓΕΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 52 5,3lt.-27x27x11h 12
ΑΕΡΟΣΤΕΓΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 41 0,7lt.-d14x7h 60
ΑΕΡΟΣΤΕΓΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 42 1t.-d16x8h 60
ΑΕΡΟΣΤΕΓΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 43 2lt.-d20x9,5h 30 
ΑΕΡΟΣΤΕΓΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΧΑΜΗΛΟ 640 0,17lt.-d11x4,5h 108
ΑΕΡΟΣΤΕΓΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΧΑΜΗΛΟ 641 0,38lt.-d14x5h
72
ΑΕΡΟΣΤΕΓΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΧΑΜΗΛΟ 642 0,68lt.-d17x5,5h 56
ΑΕΡΟΣΤΕΓΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΧΑΜΗΛΟ 643 1lt.-d19,5x6h 42
ΑΕΡΟΣΤΕΓΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΧΑΜΗΛΟ 644 1,5lt.-d24x9h 24